తరచి తరచి చూడతరమా|| Blessie Wesly Song || Latest Telugu Christian song|| 4K width=
నాదు రక్షకా|| తప్పక చూడాల్సిన అద్భుతమైన పాట|| Sis Blessie Wesly [5:48]
Young Holy Team
తరచి తరచి చూడతరమా|| Blessie Wesly Song || Latest Telugu Christian song|| 4K width=
నిన్ను కాపాడువాడు కునుకడు | శ్రీమతి బ్లెస్సి వెస్లీ | నిరాశలో ఉన్నవారు చూడాల్సిన పాట [6:4]
Young Holy Team
తరచి తరచి చూడతరమా|| Blessie Wesly Song || Latest Telugu Christian song|| 4K width=
జీవితంలో నేర్చుకున్నాను || Mrs Blessie Wesly Song || Latest Telugu Christian Song 2017 2018 [5:45]
Young Holy Team
తరచి తరచి చూడతరమా|| Blessie Wesly Song || Latest Telugu Christian song|| 4K width=
కరుణ గల తండ్రి తెలుగు క్రైస్తవ కీర్తనలు - తెలుగు క్రిస్టియన్ సాంగ్స్ - తెలుగు జీసస్ సాంగ్స్ [45:49]
JESUS SONGS
తరచి తరచి చూడతరమా|| Blessie Wesly Song || Latest Telugu Christian song|| 4K width=
Do you have time for God? || Dr John Wesly Short message [5:14]
Young Holy Team
తరచి తరచి చూడతరమా|| Blessie Wesly Song || Latest Telugu Christian song|| 4K width=
Sharon sisters YESU DEVUNI vol 5 HD VIDEO JK Christopher Latest telugu Christian songs 2017 2018 [8:9]
JK Christopher OFFICIAL
తరచి తరచి చూడతరమా|| Blessie Wesly Song || Latest Telugu Christian song|| 4K width=
Samuel Paul Dhinakaran & Shilpa Full wedding HD Pics #Jesus Calls# [3:29]
Praveen Kumar
తరచి తరచి చూడతరమా|| Blessie Wesly Song || Latest Telugu Christian song|| 4K width=
స్తోత్రం చెల్లింతుము || Dhanya, Nithya, Prasastha & Sresta || Latest Childrens Song [2:28]
Dhanya Nithya & Prasastha
తరచి తరచి చూడతరమా|| Blessie Wesly Song || Latest Telugu Christian song|| 4K width=
KANNIRELAMMA || Bro Samuel Karmoji [5:42]
Savior Gospel
తరచి తరచి చూడతరమా|| Blessie Wesly Song || Latest Telugu Christian song|| 4K width=
Bro Anil Kumar, Pastor John Wesly and Pastor Abraham Powerful Worship Time at Hosanna Mandhir [9:36]
Live for Christ
తరచి తరచి చూడతరమా|| Blessie Wesly Song || Latest Telugu Christian song|| 4K width=
SUNDAY FIRST WORSHIP 20-01-2019 | Christ Worship Centre | Man of God, John Wesly [1:22:36]
Young Holy Team
తరచి తరచి చూడతరమా|| Blessie Wesly Song || Latest Telugu Christian song|| 4K width=
సమైక్య క్రిస్మస్ లో బ్లెస్సి వెస్లీ గారు పాడిన పాట || Must Watch [7:15]
Young Holy Team
తరచి తరచి చూడతరమా|| Blessie Wesly Song || Latest Telugu Christian song|| 4K width=
ఒంటరి తనంలో ఉన్నారా??ఈ పాట చూడండి! Singer Dinesh |David Varma | Telugu Jesus Songs 2018 [7:44]
4FramesVisualStudios
తరచి తరచి చూడతరమా|| Blessie Wesly Song || Latest Telugu Christian song|| 4K width=
Okasaari Nee Swaramu || Dr John Wesly || Mrs Blessie Wesly|| Latest Telugu Christian Song 2018 [6:39]
Young Holy Team
Movies
Comedy
Entertainment
Shows
Film & Animation
Autos & Vehicles
Pets & Animals
Sports
Trailers
Travel & Events
Gaming
People & Blogs
News & Politics
Howto & Style
Education
Science & Technology
Nonprofits & Activism
Sci-Fi/Fantasy